Obchodní podmínky

  Obchodní podmínky  - vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

1. Prodávající
ANDY DESIGN s.r.o

IČO: 24156728

Růžová 7/970

PRAHA 1,  PSČ:  110 00

/společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 183867, dne 28. září 2011/
zastoupená Martinem Gabrielem, jednatelem,  Email: pytlenavaleni@seznam.cz,  tel.: 608974817, 


2. Kupující
spotřebitel, firma, státní instituce

3. Objednávka zboží
Zboží je možno objednat následujícími způsoby:
- ústně (osobně, telefonicky)
- písemně (poštou, e-mailem)
- v internetovém obchodu

Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje:
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

- Každá objednávka, učiněná přes objednávkový formulář zákazníkem je považována za závaznou. 

- Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačními podmínkami a že s nimi  souhlasí. 

- Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně   vzniká  momentě  převzetí objednaného zboží kupujícím nebo jeho zástupcem. 

- Místem dodání zboží je adresa dodání, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři,  vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení. 

- Žádná osobní data nejsou poskytována třetím osobám. Vyjímku z tohoto ustanovení tvoří externí dopravce, kterému je na objednávce předáváno nezbytně nutné minimum údajů o zákazníkovi, sloužící pro bezproblémovému doručení zboží.

 

4. Slevy

- veškeré slevy se vypočítávají z původních cen výrobků

- slevy nelze kombinovat ani sčítat

 

5. Platební podmínky
- platba v hotovosti při osobním odběru zboží
- platba předem bankovním převodem na základě vystavení faktury
- platba dobírkou při dopravě přepravní službou

 

6. Doprava zboží

Doprava objednaného zboží je zajišťována na přání zákazníků Českou poštou, nebo jiným dopravcem, kterého si zákazník objedná v e-shopu.  je odesláno jako obchodní balík na dobírku. Pokud je zboží zasíláno na dobírku, je řidič přepravce oprávněn příslušnou částku převzít. 

Zboží Vám bude doručeno na Vámi uvedenou adresu, kterou jste uvedli v objednávkovém formuláři při objednání zboží. Z naší strany Vám bude sdělen termín odeslání zásilky a předpokládaný termín jejího doručení.

Zboží si můžete po dohodě vyzvednout v centru Prahy a v České Skalici. Termín a místo lze domluvit telefonicky nebo emailem.

V případě, že vrácené zboží nebude kompletní nebo bude spotřebitelem poškozené, bude vrácená částka v odpovídající výši snížena.

 

NEPŘEVZETÍ ZBOŽÍ: Pokud dojde k nepřevzetí výrobku bez právního důvodu, máme právo vymáhat po objednavateli sjednané plnění, popřípadě náhradu škody způsobené nepřevzetím výrobku. Většinou se jedná o přepravní náklady.

 

Zboží odesíláme dvakrát týdně, většinou v úterý a pátek. Pokud není zboží skladem, bude zboží expedováno ihned po naskladnění - vyrobení, obvykle 1-2 týdny. Výrobky na zakázku řešíme individuálně.

 

7. Právo na odstoupení od smlouvy
Spotřebitel, který zakoupil zboží jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou, má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně dodavateli oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat dodavateli kompletní zboží včetně všech komponentů (toto platí i pro dárky zdarma k objednávce) v nepoškozeném originálním obalu, bez známek užívání, nejlépe nerozbalené, včetně faktury. 

Neposílejte zboží na dobírku, nebude převzato! Náklady za zaslání zboží zpět hradí v plné výši spotřebitel. 

V případě, že u zboží bylo uvedeno "doprava zdarma" má dodavatel právo si z částky, kterou vrací za samotné zboží, odečíst částku za skutečné náklady vzniklé zasláním zboží spotřebiteli (dle tarifu dopravce).

 V případě výroby zboží na zakázku /potisk na přání, jiná barevnost a velikost než je standardně v e-shopu, výroba z dodané látky zákazníkem/, nemá zákazník právo na odstoupení od smlouvy

 

8. Nepřevzetí zboží

Pokud dojde k nepřevzetí výrobku bez právního důvodu, máme právo vymáhat po objednavateli sjednané plnění, popřípadě náhradu škody způsobené nepřevzetím výrobku. Většinou se jedná o přepravní náklady


Rozměry a ostatní údaje uvedené na našich stránkách jsou údaji nezávaznými a někdy se mohou mírně lišit, zvláště u rozměrů. Jedná se však o +-1%, takže v řádech cm.

 

9. Ochrana dat

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám. 

 

10. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.


Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

 

Zákazník je povinen obchodní podmínky řádně pročíst, popřípadě uložit nebo vytisknout.

 

 

 

 

 

 

Reklamační řád

 

Na výrobky ANDY DESIGN je poskytována záruka 2 roky záruku na látku, švy, klasický i suchý zip výrobku, 6 měsíců na náplň.

 

1.  Záruka platí na normální opotřebení běžným užíváním. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nehodou, úmyslem či špatným užíváním. Nárok na záruku musí být doručen přímo ANDY DESIGN s.r.o. písemně poštou nebo emailem na adresu společnosti s kontaktem na reklamujícího, abychom mohli domluvit návštěvu či případný další postup. Naše odpovědnost je limitována na přiměřenou opravu produktu, nebo výměnu, pokud nemůže být výrobek opraven.

 

2. Kupující přebírá zboží na základě podpisu, včetně uvedení čitelného jména a příjmení na přepravním listu (faktuře, dodacím listu). Podpisem kupující stvrzuje převzetí zboží a zároveň potvrzuje, že dodané zboží nenese známky zjevných vad a poškození a současně souhlasí, že vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplné úhrady kupní ceny.

 

3. Zjevné vady musí kupující reklamovat při převzetí zboží a dokladovat zápisem buď u přepravce nebo při osobním převzetí přímo u prodejce. Skryté vady je kupující povinen reklamovat ihned při jejich zjištění.

 

4.  K reklamaci je nutné ve všech případech spolu se zbožím předložit fakturu a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

 

5.  Veškeré zásilky, které zákazník přebírá, doporučujeme ještě v přítomnosti řidiče prohlédnout z hlediska neporušení či nerozlepení obalů, nerozříznutí originálních pásek a přelepek výrobce. V  případě porušení je potřeba zásilku ihned rozbalit a zkontrolovat úplnost obsahu dle expedičního listu. Též je nutno věnovat pozornost skutečnosti, zda souhlasí počet dodaných zásilek s počtem napsaných zásilek na expedičním listu přepravce. Je nutno potvrdit podpisem převzetí pouze skutečného počtu dodaných zásilek. V případě zjištěného poškození či neúplnosti zásilky je třeba na místě sepsat škodní zápis o charakteru a rozsahu vzniklé škody nebo soupisu zboží, které v zásilce chybí. Nejlépe nás ihned kontaktujte. 

 

6.   Nebude-li rozdíl zaznamenán na dodacích listech má se za to, že zboží bylo řádně a v pořádku kupujícímu předáno v souladu s dodacím listem.

 

7.  Nedodržením výše popsaného postupu reklamačního řízení dodané zásilky se příjemce vystavuje nebezpečí neuznání případné reklamace.

 

 8. Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. U dovozového zboží si vyhrazujeme právo k vyřízení reklamace do 30 - 60 dnů. 

 

 

                            Váš Team:

                            ANDY DESIGN s.r.o.

                            Růžová 7/970   

                            Praha 1

                            110 00

                            pytlenavaleni@seznam.cz    

 

 

9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Vládou schválená novela zákona o ochraně spotřebitele přináší spotřebitelům novou variantu řešení jejich sporů, která bude rychlejší a finančně méně náročná oproti stávajícím způsobům (zejména soudnímu řízení). Jedná se o ucelený systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, do kterého bude zapojena Česká obchodní inspekce jako obecný subjekt mimosoudního řešení sporů, a další specializované orgány, které již v současnosti řeší spory spotřebitelů mimosoudní cestou – Finanční arbitr, Český telekomunikační úřad a Energetický regulační úřad.  
ČOI - Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu najdete na stránkách ČOI nebo Vám ho na požádání sdělí prodávající.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Kontaktní údaje:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

+420 728 336 491
+420 723 955 450

Doprava nad 5000 Kč zdarma!
Největší výběr sedacího látkového nábytku.

Špičková kvalita za špičkové ceny!
Výrobky navrhuje designer pořadu Jak se staví sen!

© Copyright Pytlenavaleni.cz, Foto: Pavel Hofman